Általános Szerződési Feltételek

Health and Youth Kft.

(hatályba lépés: 2023. szeptember 5.)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Health and Youth Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozás) és a www.healthandyouth.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Vásárló, Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya minden jogviszonyra – és ezen jogviszonyok alanyaira – kiterjed, amely a Szolgáltató Honlapján nyújtott szolgáltatásainak igénybevétele céljából történik. Az ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: /aszf 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon történő regisztrációval, illetve a Honlap használatával a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Health and Youth webáruház (a továbbiakban: Webáruház) a www.healthandyouth.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) része, amely az Adatkezelő saját honlapjának minősül. A Health and Youth Webáruház, amely online piacnak minősül, elsősorban étrend-kiegészítő termékeket, vitaminokat és egyéb készítményeket kínál eladásra.

A Weboldalba telepített online időpont foglalási felületen lehetőség van továbbá Egészségközpontunk által nyújtott laboratóriumi vizsgálatokra, ultrahangra történő időpontfoglalásra a Medio rendszeren (a rendszer Szolgáltatója: Medio MedTech Zrt., székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 2. 7. em. 13.) keresztül. A Medio rendszer – amely egy online időpont foglalási és telemedicina rendszer – használatára vonatkozó részletes Általános Szerződési Feltételek az időpontfoglalás alkalmával megtekinthető.

Az online időpontfoglalásra szolgáló Medio rendszer a www.healthandyouth.hu weboldalba telepített időpont foglalási felületen érhető el.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 
 1. A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Health and Youth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely és levelezési cím: 1224 Budapest, Diótörő út 108.
Cégjegyzékszám: 01 09 299000

Adószám: 25966213-2-43
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Egészségközpont (rendelő) címe: 1112 Budapest, Kánai út 9; Tel.: +36 30 211 1979

Elektronikus levelezési cím: info@healthandyouth.hu

 1. A hu internetes áruházban (a továbbiakban: Webáruház) történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 1. A Webáruházon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.
 1. Jelen ÁSZF 2023. szeptember 5. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a Vásárlót a Weboldalon történő közzététele útján értesíti.
 1. A Honlapon feltüntetett árak bruttó árak, a csomagolás költségét és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A vásárlásai során az Ön által a megrendelés véglegesítését megelőzően ellenőrzött és általunk visszaigazolt vételárat és szállítási költséget kell kifizetnie, egyéb fizetési kötelezettsége nem keletkezik, semmilyen más díjat nem számítunk fel.
 1. A Webáruház a Magyarországról érkezett, illetve oda kézbesítendő megrendeléseket teljesíti. Ettől eltérő megrendelési igénye esetén forduljon hozzánk elektronikus levélben.
 1. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a   magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  (Elker. tv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet;
 • fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. A szerződés nyelve: magyar.

 2.VÁSÁRLÁS A HEALTHANDYOUTH.HU INTERNETES ÁRUHÁZBAN

 

 1. A megjelenített termékek online módon a Webáruházon keresztül rendelhetőek meg.
 1. A Webáruházban a termékek
 2. egyrészt a “Termékek” főmenü alatt találhatók meg Kategóriákba sorolva,
 3. másrészt közvetlen kereséssel találhatók meg. Keresni termék névre, valamint kulcsszavak szerint lehetséges.
 1. Vásárlást regisztrált és nem regisztrált ügyfelek is kezdeményezhetnek.
 1. A Webáruházban megvásárolható termékek fotói, jellemzői, adagolására vonatkozó információk, összetétele, a hatóanyagok az érintett termék termékoldalán kerülnek feltüntetésre. A termékek lényeges tulajdonságait a terméklapon elérhető, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés – egészségügyi Intézethez (OGYÉI) mint szakhatósághoz bejelentett tájékoztató szöveg tartalmazza az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően.
 1. Amennyiben bármely termékünkkel, annak minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban több információra van szüksége, kérjük, hogy írjon az info@healthandyouth.hu e-mail címre.
 1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák az ÁFA-t és a csomagolási költséget, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját.
 1. Egyes termékek kedvező, akciós áron is elérhetők, ezt minden esetben külön megjelenítjük a Webáruház nyitóoldalán.  Az akciós ajánlatok csak a megjelölt időszakokban, az egyes termékeknél meghatározott mennyiség, vagy a készlet erejéig érvényesek, kérjük, hogy megrendelésénél legyen erre figyelemmel.
 1. Amennyiben Vásárló a Webáruházban is érvényes kuponkóddal rendelkezik, annak érvényesítésére a termék bevásárlókosárba helyezése után van lehetősége a „Kupon megadása” rovat kitöltésével. A kuponok más akcióval nem vonhatóak össze, így a Webáruház az azon szereplő kedvezményt az eredeti árból számítja.
 1. Korábbi Ár: árcsökkentés alkalmazása esetén a Szolgáltató megjeleníti a Webáruházban eladásra kínált Termék korábbi árát. A korábbi ár a Szolgáltató által az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti a Szolgáltató által a Webáruházban eladásra kínált Termékek vonatkozásában. Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a Szolgáltató által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti ár. A Korábbi Ár nem kerül alkalmazásra a nem az árhoz kapcsolódó marketing megoldások esetén (pl. egyösszegű fizetés esetén kedvezmény).

Az Szolgálató a korábbi ár áthúzásával jeleníti meg az új kedvezményes árat, amely megjelölés arra szolgál, hogy segítse a vásárlókat az árak közötti tájékozódásban.

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
 1. A Webáruház fő-és aloldalain található információk, termékismertetők jóhiszeműen kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A termékek tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt útmutatóból tájékozódhat. A Vállalkozás a termékadatlapon szereplő specifikációknak megfelelő terméket bocsátja a Vásárló rendelkezésére.

 3. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

 

 1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte. A regisztrációhoz az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is szükséges. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár.
 1. Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 1. A regisztráció során lehetősége nyílik feliratkozni a Szolgáltató által kezelt direkt marketing célú üzenetküldésre (Hírlevélre). A Hírlevélre történő feliratkozás önkéntes.
 1. Amennyiben a korábbi vásárlásai során már regisztrált a Webáruházban, e-mail cím és jelszó párossal beléphet és így a korábban megadott személyes adataival folytathatja a vásárlást.
 1. A vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló valótlan, más nevében, más személyhez köthető adatokkal veszi igénybe szolgáltatásait.
 1. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhazsnáló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.
 2. A megrendelési folyamat a vásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezésével kezdődik. A kosár tartalmát bármikor megtekintheti a „Kosár” ikonra kattintva.
 • a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszáma szabadon beállítható. A „törlés” ikon használatával a kosárba tett tétel kikerül a kosárból.
 • a kosár tartalmának módosítását követően a “kosár frissítése” gombra kattintva az adatok aktualizálódnak.
 1. A „termékeink” linkre kattintással visszatérhet az internetes áruházba és a kosár tartalmát újabb termékekkel egészítheti ki.
 1. A vásárlás a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdeményezhető.
 1. A vásárlás regisztráció nélkül is végrehajtható. Ebben az esetben a vásárláshoz a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, számlázási adatok.
 1. Megrendelés lemondása emailben a kiszállítás előtt lehetséges az ugyfelszolgalat@healthandyouth.hue-mail címen.
 1. A számlázási adatokhoz a következő adatokra van szükség:
 • Név (cégnév)
 • E-mail cím: itt fogjuk értesíteni rendelésének állapotáról
 • Telefonszám: szükség esetén rendelésével kapcsolatban itt tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot
 • Cím (utca, házszám), város, irányítószám
 1. A belépési felületen lehetősége van elfelejtett jelszavát megváltoztatni.
 1. A vásárlási folyamat során (szállítási) módot választhat. A Webáruházban az alábbi szállítási módok érhetők el:
 • GLS házhozszállítás az Ön által megadott címre
 • GLS CsomagPont
 1. A kézbesítés a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. mint közreműködő adatfeldolgozó bevonásával valósul meg.
 2. A GLS Hungary szolgáltatásának feltételeit az alábbi linken elérhető Üzletszabályzat tartalmazza:

https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

A kiszállítás idejéről a vevő sms-ben értesítést kap.

Futárszolgálat elérhetőségei/telefonszámuk: +36 1 802 0265

Szállítási címként bármely magyarországi település címadatai megadhatók.

A GLS CsomagPont keresővel tud tájékozódni az Önhöz legközelebb eső átvevőhelyről.

 

Az áru megrendelésekor Ön választja ki, hogy csomagját a GLS futár szállítsa ki házhoz vagy GLS CsomagPontban Ön veszi át csomagját. A házhoz szállítás munkanapokon 8 és 17 óra között történik. Kérjük olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a csomag átvétele.

A GLS CsomagAutomatából és CsomagPontban 5 nap áll rendelkezésére, hogy a csomagját átvegye.

A CsomagAutomatából történő átvételhez, szüksége lesz az SMS-ben, vagy e-mailben kapott kódszámra. A GLS csomagpontban történő átvételkor személyazonosságát igazoló arcképes igazolványt kell bemutatnia.

A számlázási adatokat a szállítási cím rögzítése után lehet megadni. Szállítási címnek olyan adatokat adjon meg, ahol valószínű, hogy át is tudja venni a megrendelt csomagot.

A megrendelés időpontjában hatályos kiszállítási díjakat a megrendelés folyamata során a Honlapon feltüntetjük. Jelenlegi szállítási díjak:

 • házhozszállítás: bruttó 3000,- Ft,
 • GSL csomagponton és csomagautomatában történő átvétel esetén: bruttó 2700,- Ft

Ingyenes szállítási díj alkalmazható abban az esetben, ha az áru összértéke meghaladja a bruttó 40.000,- Ft-ot.

 1. Az internetes áruházban az alábbi fizetési módok közül választhat:
 • Közvetlen banki átutalás
 • Utánvétes fizetés – utólagos készpénzes vagy bankkártyás fizetés a futárnál
 • SimplePay online bankkártyás fizetés – akiválasztott termékek megrendelése után Vásárló a Simple Pay (üzemeltető: OTP Mobil Szolgáltató Kft.) fizetőoldalára kerül, ahol gyorsan és biztonságosam, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Az online bankkártyás fizetési mód nem jár díj felszámításával.
 1. A vásárlás befejezésekor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a megrendelés minden fontos adata összesítő képernyőn jelenik meg.
 2. A vásárlási folyamat bármely fázisában lehetősége van, hogy az egyes előző menüpontokra visszalépjen, vagy vásárlását megszakítsa. A megrendelés leadása után a megrendelés tételeit, az átvételi és fizetési módot már nem módosíthatja.
 3. Amennyiben Ön első alkalommal vásárol az internetes áruházban és a vásárlását megszakítja, megrendelést nem ad le, úgy az Ön által megadott adatok az adatbázisunkból törlésre kerülnek.
 4. Amennyiben a Webáruházon keresztül, elektronikus úton megrendelést ad le, a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 1 órán belül visszaigazolást küld Önnek a megrendelése tudomásul vételéről és feldolgozásáról.
 1. A visszaigazolt megrendeléseket belföldön általában a visszaigazolástól számított
  1-2 munkanapon belül teljesítjük, amennyiben megrendelését az adott munkanapon 12 óráig elküldi részünkre. Amennyiben megrendelése adott munkanapon 12 óra után vagy munkaszüneti napon történik, megrendelése a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Amennyiben a megrendelés teljesítésére a fenti határidőben rajtunk kívül álló okból (ideiglenes készlethiány) nincs lehetőség, úgy erről, illetve a szállítás várható határidejéről soron kívül, elektronikus levélben és/vagy telefonon értesítjük. Ha a későbbi kiszállításra tekintettel a vásárlási szándéka már nem áll fenn, lehetősége van a megrendeléstől történő elállásra, ebben az esetben a teljes vételárat visszafizetjük.
 1. A megrendelt termékek szállításra való átadásáról elektronikus levélben értesítést küldünk a kézbesítést megelőző napon. A pontos szállításról a kézbesítés napján GLS Hungary tájékoztatja az ügyfelet. Külön értesítést küldünk abban az esetben is, ha a megrendelt termékek a megjelölt átvételi ponton személyesen átvehetők.
 1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. A csomagot köteles kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
 1. Felhívjuk figyelmét, hogy az elállási nyilatkozat közlése nélkül át nem vett termékek kiszállítási díját Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.

Továbbá a sikertelen kézbesítés esetén, így a csomag átvételének megtagadása, vagy elmulasztása következtében felmerült visszaszállítási költség megtérítése a Megrendelőt terheli. 

 1. Abban az esetben, ha nem veszi át a vevő a csomagot, akkor a következő rendelést Szolgáltató jogosult elutasítani.

 4. AZ ELÁLLÁS JOGA

 
 1. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”
 2. Amennyiben Ön bármely okból meggondolja magát, a szerződéstől elállhat, azaz a szerződést a megkötés napjára visszamenő hatállyal megszüntetheti. Az elállási jogát a megrendelt termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül, indokolás nélkül gyakorolhatja. Ön akkor gyakorolja határidőben az elállási jogát, haa fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nekünk elállási nyilatkozatát (ez történhet e-mailben vagy a jelen ÁSZf 2. sz. mellékletében csatolt elállási nyilatkozat elküldésével).

Az Étrend-kiegészítőkre vonatkozó eltérő szabályozás:

Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházunkban kapható termékek jelentős része olyan zárt csomagolású termékeknek minősülnek, amelyek tekintetében 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) e) pontja alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – nem gyakorolhatja elállási jogát, azok nem küldhetők vissza.

Az étrend-kiegészítőkre továbbá az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

Szavatossági, illetve jótállási igény étrend-kiegészítőkre vonatkozóan nem érvényesíthető.

Étrend-kiegészítők esetében higiéniai okokból, illetve mert természetüknél fogva nem szolgáltathatóak vissza, Vásárló nem élhet az elállás jogával abban az esetben, amennyiben a megvásárolt étrend-kiegészítőt már használatba vette (felbontotta, fogyasztott belőle). Amennyiben például Vásárló egy étrend-kiegészítő szedését megkezdte, érthető módon már nem tudja visszaszolgáltatni a terméket, így a vételár visszafizetését sem követelheti. Szolgáltató tehát kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású étrend-kiegészítő visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat Vásárló részére megtéríteni.

Vásárló élhet elállási jogával, amennyiben a terméket bontatlan állapotban visszaszolgáltatja Szolgáltató részére. Előfordulhat ugyanis, hogy a honlapon található tájékoztatás csak szűk körű információt tartalmaz a termék használatának ellenjavallatairól, azonban a dobozon lévő címke vagy a mellékelt használati útmutató alapján kiderül, hogy az tartalmaz olyan összetevőt is, amelyre Vásárló érzékeny, esetleg rendszeresen szedett gyógyszerével, ismert betegségével összeférhetetlen. Amennyiben ezt még a doboz (amiben már közvetlenül csak a kapszulák, tabletták, stb. vannak) felbontása előtt ellenőrizte, visszaküldheti a terméket. Vásárló ebben az esetben sem köteles elállása okát indokolni. Szolgáltató ebben az esetben a termék visszaküldését követően visszatéríti Vásárló részére a teljes vételár összegét.

Az elállási jog gyakorlásának menete:

 1. Amennyiben Önnek a jogszabályok szerint lehetősége van és elállna a szerződéstől, elegendő írásban, elektronikus levélben jeleznie ezt a info@healthandyouth.hucímen. Elállási nyilatkozatát elküldheti a 1224 Budapest, Diótörő út 108. postacímre is.
 1. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 1. Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 1. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön, mint megrendelő viseli.
 2. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön megfelelően nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 3. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 5. REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

 

 1. Panaszügyintézés: a Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, panaszát, reklamációját az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Elektronikus levél: info@healthandyouth.hu

Posta: 1224 Budapest, Diótörő út 108.

 1. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.
 1. Bejelentett igényéről jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyben rögzítésre kerül a vásárló neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott dolog megnevezését, vételárát, teljesítésének időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően a rögzítjük az igényre adott választ. A jegyzőkönyvről az Ön kérésére tartós adathordozón másolatot biztosítunk. A jegyzőkönyvet a három évig megőrizzük.
 1. Előfordulhat az is, hogy egy termék csomagolása a Webáruház tartalmának frissítését megelőzően megváltozik, és Ön ugyanazt a terméket más csomagolásban kapja meg. Ezen esetekben panaszát nem áll módunkban orvosolni, mert ez nem hibás teljesítés.
 1. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatónál magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 1. A Fogyasztónak panasza esetén – a jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából -lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségeit itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 1. Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területileg illetékes felügyelőségein is, amelyek elérhetőségét itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 1. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

6.KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

 1. A termék akkor hibás, ha nem rendelkezik az adatlapon megadott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 1. A Webáruház szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a.) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

b.) Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 1. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 1. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 1. A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Webáruházunkon keresztül vásárolta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7.TERMÉKSZAVATOSSÁG

 
 1. Az Ön által megrendelt termék hibája esetén Ön – választása szerint – vagy a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 1. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 1. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 1. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével jogosultságát elveszti.
 1. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 1. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 
 1. A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Health and Youth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Minden jog fenntartva.

 1. melléklet

Értékelési-moderálási Tájékoztató

A Health and Youth webáruház (www.healthandyouth.hu) üzemeltetője a  Health and Youth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1224 Budapest, Diótörő út 108.; cégjegyzékszáma: 01 09 299000, adószáma: 25966213-2-43; e-mail elérhetőség: info@healthandyouth.hu) a webáruházban lehetővé teszi vásárlóinak a megvásárolt termék(ek), a nyújtott szolgáltatás, a webáruház értékelését, amelyeket az értékelés megtörténtét követően elhelyez a webáruház oldalán. .

 1. A Health and Youth webáruházban lehetőség van a megvásárolt termék(ek) értékelésére a vásárlók számára. Az értékelés a termék(et) adatlapján az „Értékelések” linkre kattintva lehetséges.
 2. Az értékelő oldalon az egyes termékeket lehet 1-5 csillaggal számszerűleg értékelni, illetve az egyes termékekhez rövidszöveges véleményt is lehet írni, majd az értékelést elküldeni. Az értékelés sikeres beküldéséhez a terméket számszerűleg (csillagokkal) is értékelni kell.
 3. A beküldött értékelés az értékelést követően azonnal megjelenik a véleményezett termékeknél, de az adminisztrátorok a szöveges értékelések tartalmát áttekintik és szükség esetén moderálják, illetve inaktiválják. Moderálás esetén a szöveges értékelés részben vagy egészben kerül módosításra, kitakarásra, míg inaktiválás esetén mind a szöveges értékelés, mind a számszerű, csillagos értékelés inaktiválásra kerül. A számszerű, csillagos értékelés esetében az adminisztrátorok nem moderálnak, ezen értékelés az értékelés milyenségétől függetlenül megjelenik.Az adminisztrátorok a szöveges értékelésnél a feltöltött tartalmat vizsgálva az alábbi esetekben moderálják, vagy inaktiválják az értékelést:
 • a tartalom jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat;
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • harmadik fél irányában gazdasági, politikai reklámot tartalmaz;
 • harmadik fél weboldalára mutató linket tartalmaz;
 • a Health and Youth gazdasági érdekeivel súlyosan ellentétes;
 • a Health and Youth azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.
 1. A felhasználó időrendi sorrendben tudja áttekinteni az összes értékelést, az egyes értékelések pontszámát, az értékelő keresztnevét, a szöveges értékelésben leírtakat és az értékelés dátumát.
 2. A sikeresen beküldött és megjelent értékelések későbbi törlését kezdeményezni csak e-mailben az értékeléshez használt e-mail címről küldött írásos kéréssel lehetséges. A webáruház adminisztrátorai a kérés vizsgálata után döntenek az értékelés inaktiválásáról.
 1. számú melléklet:

Elállási jog gyakorlásánál alkalmazható nyilatkozat formája

Címzett: Health and Youth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Címzett e-mail címe: info@healthandyouth.hu

„Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

(termékmegnevezés)

Megrendelés időpontja:

Átvétel időpontja:

Megrendelés azonosítója:

Vásárló neve:

Vásárló címe:

Vásárló telefonszám:

Vásárló e-mail címe: (nem kötelező megadni)

Bankszámla adatok (amennyiben a vételár visszatérítése banki utalással történik)

Bankszámla tulajdonosa:

Bankszámlaszám:

Kelt:

Aláírás (papíron tett nyilatkozat esetén)

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a felhasználói élmény növeléséhez. Amennyiben folytatja a weboldal böngészését, azzal Ön elfogadja a Cookie tájékoztatóban foglaltakat.

A sütik (cookie-k) használatról szóló tájékoztatót a következő linkre kattintva tekintheti meg: Cookie tájékoztató